นางพวงคำ ทองทั่ว   วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยข้าราชการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้ร่วมงานถวายราชสดุดี

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ หอประชุมวิถีอีสาน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร