กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานถนนคนเดิน

การแสดงเพลงกล่อมลูก จากบ้านทุ่งแต้


การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วงกั๊บแก๊บ จากบ้านสำราญ

และการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทย

ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ บริเวณถนนคนเดิน เมือเก่า ๒๐๐ ปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร