นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ " ยโสธรน้อมรำลึก ๖๐ ปี ตามรอยพระบาทที่ยาตรา "

ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น ๓

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ร