นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีรับผ้าไตรและพระฉายาลักษณ์พระราชทาน

เจริญพระพุทธมนต์เนื่องนพเคราะห์และพิธีสืบดวงชาตาเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้อง ปิ่นเกล้า โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ รายละเอียด