สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุคในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน

เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ณ บริเวณถนน หน้าวัดสิงห์ท่า   เวลา  ๐๗.๐๐ น. ทุกวันพุธของสัปดาห์