สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุคในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน

เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ บริเวณถนน หน้าวัดสิงห์ท่า เวลา ๐๗.๐๐ น. ทุกวันพุธของสัปดาห์