นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ร่วมพิธียกยอดฉัตร องค์พระมหาเจดีย์

ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ วัดบ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร