จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

จัดการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟและขบวนแห่บั้งไฟโบราณ

ในจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธรประจำปี ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ บริเวณถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร