นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๕๐ น.

ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งปแระเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี