นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยข้าราชการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้ร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร

วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ หอประชุมวิถีอีสาน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร