สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรย้อนยุค

ในการดำเนินการโครงการถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณu

ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ บริเวณถนน หน้าวัดสิงห์ท่า เวลา ๐๗.๐๐ น. ทุกวันพุธของสัปดาห์