สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมซ้อมปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

" Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ "

ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร