จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานจังหวัดยโัดยโสธร

ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยและพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร