สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา

จัดกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย  ยิ้มไหว้ ทักทายกัน


วันที่  ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ โรงเรียนทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร