สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ร่วมเทศกาลถือศีลกินเจ สืบสาน วิถีถิ่น วิถีไทย "อิ่มบุญทั่วไทย เทศกาลถือศีลกินเจ ๒๕๕๘ "

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  

ณ มูลนิธิรวมสามัคคียโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร