สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร การดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร