พิธีบวงสรวงย้ายแม่พระธรณี คารวะพระภูมิเจ้าที่

โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดยโสธร

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ ริมทวนสวนสาธาณพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร