สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยะมหาราช 

ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ หอประชุมวิถีอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร