สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมซ้อมปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

" Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ "

ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ซ้อมย่อย ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.