โครงการประชุมสัมมนารณรงค์การใช้ผ้าไทย

ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โดย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

 

]