สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร

เทโวโรหณะ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปี ๒๕๕๘

ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร